Domov    Sezona    Galerija    Predstavitev Feldenkrais metode


Predstavitev Feldenkrais metode

SOBOTA, 20. november 2021 od 17:30 do 19:30

Vodi: Neda Popović Bras


Kaj je metoda Feldenkrais?
Metoda Feldenkrais je metoda somatske vzgoje, ki jo je po več kot štiridesetih letih proučevanja in raziskav razvil dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984), in je izviren pristop k razumevanju, kako deluje človek. Izboljša tako naše telesne kot umske učinkovitosti. Uporablja gibanje in pozornost za izboljšavo naše naravne zmožnosti, da vse svoje življenje spoznavamo, se učimo, spreminjamo in nenehno razvijamo.

Učenje poteka na dva načina in sicer v skupinah (ozaveščanje skozi gib)  in individualno (funkcionalna integracija).

Namenjena vsem, ki iščejo bolj udobno, učinkovito gibanje in večje samozavedanje, zmanjševanje bolečin, izboljšanje zmogljivosti (vsakodnevno delo, šport, umetnost), samospoznavanje in izboljšanje kakovosti življenja

"Cilj metode je oseba, ki je organizirana tako, da se giblje z minimalnim naporom in največjo učinkovitostjo, ne z mišičnim naporom, temveč z jasno zavestjo o tem kako gibanje deluje."

M.Feldenkrais


Kaj bomo počeli na delavnici?
Preizkusili bomo potek in način izvajanja lekcij ozaveščanja skozi gibanje. Tema bo hrbtenica.

Vaje ozaveščanja skozi gib so skupinske učne ure. Udeležence z navodili vodim skozi niz strukturiranih gibalnih zaporedij, ki zaprežejo človekovo pozornost, zaznavo in domišljijo. Učinki se začutijo že skozi sam potek lekcije (zaznavanje razlik, lahkotnost, mehkoba dihanja, stabilnost…).

V metodi je zaobseženih več kot tisoč različnih vaj, z gibi, ki segajo od razvojno zasnovanih vzorcev do inovativnih in novih konfiguracij. Gibe običajno izvajamo leže ali sede, in sicer tako, da se upošteva ritem in gibalni razpon vsakega posameznega udeleženca. Udobje, lahkota, igrivost in kakovost gibanja so glavna merila pri teh vajah, usmerjene so k razvijanju večjega nadzora nad tem, kaj delamo in kako to delamo.

Predpogoj za to je pozornost, ozaveščanje, čuječnost, ker nas to pripelje tukaj, v ta trenutek. Če se izgubljamo v občutkih in mislih preteklosti, nismo odprti za nove možnosti in informacije. Utelešenje so vrata za sedanjost.  Vaje ustvarijo nove vzorce gibanja, saj so oblikovane tako, da vzbujajo večji skupni učinek  medsebojnega dopolnjevanja več sistemov pri človeku (gibalni, kognitivni, čustveni, čutni, avtonomni živčni sistem, kinestetični) . Sčasoma se udeleženci začnejo bolje zavedati svojih gibalnih navad, kar jim omogoča vzpostavitev novih vzorcev vedenja


O Nedi Popović Bras:
Vadbo vodi Neda Popović Bras, univ.dipl.psih. Neda je raziskovalka gibanja vseh vrst, najbolj pa tistega ne-giba, ki se še ni zgodil, je pripravljen in čaka. Skoraj trideset let že vadi qigong in taiji in te kitajske veščine gibanja tudi uči zadnjih petnajst let. Radovednost me je odpeljala na študij Feldenkrais metode na Dunaj, kjer je po štirih letih študija pridobila certifikat za vodenje skupin – ozaveščanje skozi gibanje (ATM) in funkcionalne integracije (FI). Njena radovednost se je kmalu spremenila v navdušenje, ki vse bolj in bolj raste in se širi tudi med udeleženkami in udeleženci rednih vadb in delavnic.


Kaj potrebujem?
Topla, udobna oblačila (tudi tople nogavičke, če ste bolj »zmrzljivi«),
svojo joga podlago.

 

Cena delavnice: 20 €

Prijave so obvezne.