Navodila za igro

 1. Pred igro igralci med seboj določijo pare.
   
 2. Karte premešajo in jih obrnejo tako, da so vidne različne barve treh sklopov na zadnji strani kart.
   
 3. Vsak igralec iz para naključno izvleče po eno karto vsake barve. Vsak par ima šest kart.
   
 4. Par najprej naredi oba jogijska položaja iz rdečega sklopa.
  V položaju se igralca umirita in ostaneta v položaju pet dolgih, globokih in enakomernih dihov skozi nos.
   
 5. Nato par izvede oba položaja iz modrega sklopa. V položaju se igralca umirita in ostaneta v položaju pet dolgih, globokih in enakomernih dihov skozi nos. 
   
 6. Nazadnje igralca izvedeta še vaji iz obeh kart zelenega sklopa. Sledita navodilom na karti. Če je parov več, med seboj v smeri urinega kazalca zamenjajo vseh šest kart in igrajo, dokler vsi pari ne naredijo vseh vaj s kart.
   
 7. Zmagovalec igre je tisti, ki ima na koncu igre na obrazu največji nasmeh.