NAROČILO IN DOSTAVA

Naročilo kupca ima značaj pogodbe ter zavezuje tako kupca kot prodajalca.
Kupec z naročilom potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji nakupa Avocado joga kart za dva (in psa) in se z njimi strinja. Naročilo se skupaj z izdanim računom, hrani v arhivu podjetja Avocado center.

Na spletni strani www.avocado-center.si, lahko naročite Avocado joga karte za dva (in psa).

Cena dostave – poštnine in pakiranja znaša 3,00€ na pošiljko. Pri nakupu treh ali več izdelkov (brez upoštevanja poštnine), vam pakiranje in poštnino podarimo. Če naročeno blago plačate po povzetju, vam Pošta Slovenije dodatno zaračuna njihovo storitev – plačilo po povzetju, po njihovem veljavnem ceniku 1,20 eur.

Pogoji veljajo za pošiljke po Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije, se obračunajo dejanski stroški pošiljanja.

 

PLAČILNI POGOJI
Naročeno blago, lahko plačate po predračunu ali po povzetju. V primeru nakupa po predračunu, vam pošljemo predračun. Po prejemu plačila, vam pošljemo naročene artikle. V primeru plačila po povzetju, vam na podlagi vašega naročila, pošljemo naročene artikle, blago plačate ob prevzemu. Dokler kupnina ni v celoti plačana, je naročeno blago, last podjetja Avocado center.
 

CENE
Navedene cene kart so v evrih (EUR) in že vsebujejo pripadajoč DDV.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak pri cenah in napisanem besedilu.
 

VRAČILO BLAGA
Kupec ima pravico odstopiti od nakupa – pogodbe, v 15-ih (petnajstih) dneh od prejema blaga.

Blago lahko nepoškodovano in v nespremenjeni količini, vrne na naš naslov v 15-ih dneh od prejema, ali nas o odstopu od nakupa v 15-ih dneh od nakupa obvesti in nato v 15-ih dneh od obvestila, blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrne.

Blago nam lahko vrnete fizično na sedež našega podjetja ali po pošti, nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Stroške vračila v celoti nosi kupec.

Ob vračilu blaga, je potrebno navesti tudi račun s pripadajočimi osebnimi podatki, kamor vam lahko vrnemo denar.

Če so omenjeni pogoji izpolnjeni, vam podjetje Avocado center, Aleksandra Perpar, s.p., na vaš osebni račun vrne kupnino.

 

REKLAMACIJA
Zavezujemo se, da bomo upoštevali vse reklamacije, prejete pisno ali po elektronski pošti na sasa@avocado-center.si v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga. Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če nas obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in podjetju omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar so bile karte izročene. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila podjetja ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil podjetje.

Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov podjetja Avocado center s pripisom "Reklamacija". Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v sedmih dneh od prejema pošiljke.

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.
 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Kupec dovoljuje, da podjetje Avocado center vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki nam jih posredujete na naši spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki delovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007), ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidence in jih v nobenem primeru, ne bomo posredovali tretjim osebam.

Komunikacija:
Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu prvi izrecno ne nasprotuje.

Arhiviranje pogodb:
Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik, je trajno shranjena pri podjetju Avocado center, Pavšičeva 22, 1370, Logatec.

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:
1. Jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila.
2. Pošiljatelj mora biti jasno razviden.
3. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni pogoji udeležbe v njih.
4. Če uporabnik ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno to spoštovati.
 

DRUGA DOLOČILA
Kupcem pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Vsi navedeni pogoji, so obvezujoči za kupca in za dobavitelja. Jamčimo, da je vsak nakup v spletni trgovini varen.
 

 

PRAVILA NAGRADNIH IGER
Opredelitev pojmov

Organizator nagradne igre je podjetje Avocado center, Stara cesta 21, 1370 Logatec. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki v sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija organizatorja.

Pravica sodelovanja v nagradni igri (in ostalih podelitvah izdelkov ali bonov)

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre.

Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje
V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

Obveznosti izžrebanca
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v sedmih (7) dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive.

Če organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre
Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.