Avocado center v OŠ Tabor

Po zelo uspešni predstavitvi dejavnosti Avocado centra na športnem dnevu OŠ Tabor v Gornjem Logatcu, se z mesecem novembrom interesna dejavnost Dobro jutro, telo in Dober dan, telo, redno pričenjata tudi na omenjeni osnovni šoli. 

Ob torkih se bomo z učenci srečevali ob 15ih, ob sredah pa že ob 6:45. 

Najboljše pri vsem pa je, da je vadba za učence brezplačna. 

Veselim se novih nasmejanih vadečih!